Zoek en Boek

Campinglandschap in wording

Weergors uitbreiding.jpgzondag 03 september 2023 13:24

Een nieuwe aanblik, dat is het zeker. De afgelopen twee weken is er aan de noordkant van Camping ’t Weergors letterlijk bergen werk verzet op het terrein van vijf hectare aansluitend aan het door ons ingezaaide bloemenveld langs de Zoomweg. Het grondwerk vormt de basis van een nieuw landschap dat in de komende jaren verder ontwikkeld wordt tot een recreatieterrein.

Water, natuur en recreatie

Ruim 6500 m3 grond is verzet om ca. 2200 m2 nieuw wateroppervlak met natuurvriendelijke oevers te creëren. De nieuwe watergangen zijn met duikers en open verbindingen met het omringende polderwater verbonden. Op enkele plaatsen is er vanaf de weg een doorkijkje naar wat er zich achter de bomen afspeelt. De bestaande scheidingssloten zijn gedempt. Uiteindelijk ontstaat er een nieuw landschap waarin ruimte is voor waterberging, natuur en recreatie. Een aantrekkelijk gebied met veel soortenrijkdom en voldoende gelegenheid voor dieren, vogels, insecten, amfibieën en onderwaterleven om zich te vestigen. Middenin die nieuwe natuur kunnen mensen verblijven, spelen, wandelen en recreëren. De eerste watervogels zijn al gesignaleerd.

Verdere ontwikkeling
De afronding van dit project duurt nog enige tijd. We geven nu eerst de natuur de kans om zich te ontwikkelen. De volgende fase omvat de landschappelijke inpassing met bomen en struiken. Daarna gaan we met de inrichting en de aansluiting op de bestaande camping aan de slag. De exacte inrichting is nog niet bekend. Inschrijven voor een plekje is dan ook nog niet mogelijk.

Het landschap zal in ieder geval centraal staan bij de verdere recreatieve ontwikkeling. We werken daarin graag samen met natuurorganisaties en andere partners. De ontwikkeling van dit terrein is de uitwerking van het in 2019 vastgestelde Bestemmingsplan Haringvlietweg.

« Terug